Aren ut Skelpen

Eind veertiende eeuw is de inpoldering van de Middelzee ver gevorderd. Enkel de uiterste monding vormt dan nog een open kweldergebied. De graaf van Beieren schenkt in het jaar 1398 zijn generaal Arend van Egmond dit laatste stukje buitendijks land, destijds omschreven als “de vrije heerlijkheid, het Uytland geheten Bil”.

In 1505 wordt met de aanleg van de Oudebildtdijk dit laatste deel van de voormalige Middelzee drooggelegd. Het nieuwe land krijgt de naam ‘het Bildt’. Tot op de dag van vandaag is dit een bijzonder stukje Friesland. Dat vooral merkbaar is aan zijn eigen taal.

Archeologisch Steunpunt
De ontstaansgeschiedenis van het Bildt komt tot leven in het Archeologisch Steunpunt dat gehuisvest is in bezoekerscentrum Aerden Plaats te Oude Bildtzijl. Er is informatie over het karakteristieke landschap met z’n rechte vaarten, kavels en wegen. Uitleg over de winkelhaak-boerderijen tegenover de kleine arbeidershuisjes langs de dijken. En men maakt kennis met de kenmerkende eigen taal, het Bildts. De Bildtkers (inwoners van Het Bildt) zeggen over het ontstaan van het Bildt; ‘lând út see, aren út skelpen’ Meer informatie: www.aerdenplaats.nl


.
0FacebookGoogleplusPinterestTwitter Instagram