Recreatie en toerisme in Noardwest 20 jaar eigenwijs

11 april 2015

De nieuwe toeristische regiogids voor Noardwest Fryslân is afgelopen vrijdagmiddag 10 april feestelijk uitgereikt aan wethouder Tol (het Bildt), Afke Werkhoven en Piet Lont. Net als de laatste jaren biedt de gids informatie over slapen, eten en recreëren in Harlingen, Franeker en het Uytland. Werkhoven (Recreatiebedrijf de Blikvaart) en Lont (Kanoverhuur de Valbrug) zijn Uytlandleden van het eerste uur en werden in het zonnetje gezet omdat de vereniging Uytland dit jaar 20 jaar bestaat. "We zijn er nog, omdat we al die tijd een beetje eigenwijs zijn gebleven."
Toeristische ontwikkkelingen
Er werd deze middag ook stilgestaan bij de ontwikkelingen van het Friese toerisme. Nog maar kort geleden stapte de nieuwe directeur van Merk Fryslân op, tegelijk werd ook bekend dat Noardwest Fryslân dit jaar een eigen promotiebudget krijgt en een eigen marketeer, of 'regiospin'. Uytlandvoorzitter Gauke Kuiken keek terug op de roerige periode: "Er zou al een tijd van alles. Een keer hebben we de gids op verzoek van een provinciale partij uitbesteed. Dat liep toen mis. Sindsdien doen we het weer helemaal zelf. We hebben er afgelopen winter veel werk van gehad, maar het resultaat mag er als altijd zijn. De samenwerking met Harlingen en Franeker geeft positieve energie, tot slot hebben we de support nodig van de gemeenten en de provincie voor verdere promotie van onze regio." Uytland ziet zich ook als een voorbeeld, Kuiken: "We hebben veel mensen voorbij zien komen, maar we zijn al 20 jaar een stabiele factor omdat we ook een beetje eigenwijs zijn. Maar dat geeft vertrouwen."
Bildtse Recreatie Ondernemers
De receptie bij de Blikvaart trok zo'n 50 personen, waaronder wethouders Tol en Dijkstra (Menameradiel) die beide recreatie en toerisme in de portefeuille hebben. Kuiken liet twee decennia samenwerken de revue passeren en haalde Frans Poorte aan als grondlegger van de vereniging, die toen bekend stond als Bildtse Recreatie Ondernemers (BRO). Kuiken, die het archief was ingedoken: "In 1995 vonden enkele Bilkerts elkaar door uit te spreken dat hun recreatiebedrijfjes ook aandacht verdienden. Een jaar later verscheen een krant "De Uytland" met informatie over het gebied. De oprichtingsvergadering van begin 1996 was in Café Het Graauwe Paard op Ouwe-Syl. Als ik de notulen lees is er nog weinig veranderd: ook toen werd al gesproken over het aanwijzen van 'pareltjes' en het maken van onderlinge arrangementen voor de bezoeker. Tevens refereerde Kuiken aan het moment dat hij lid werd: "Mijn vrouw en ik wilden als camping en theetuin Slappeterp ook graag in de BRO-krant, maar als inwoner van Menaldumadeel moest daar eerst over vergaderd worden..... Toen als tegenprestatie een zit in het bestuur gevraagd werd, zijn we lid geworden en was ik kort daarna actief als voorzitter. In 2015 is Uytland een vereniging met voornamelijk leden uit de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Ferwerderadeel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel.
Gratis op te halen
De regiogids is in eigen beheer gemaakt en in oplage van 20.000 stuks verschenen. De gids is gratis op te halen bij de verschillende Uytlandondernemers. Ook kan het magazine per post worden verstuurd, hierover is meer informatie te vinden op: www.uytland.nl/gids
.
0FacebookGoogleplusPinterestTwitter Instagram