Bestemming Noardwest: toeristische samenwerking

De drie toeristische organisaties in Noardwest Fryslân gaan samenwerken. Op 6 juli 2015 aanstaande organiseren VVV Harlingen, Ster van de Elfsteden Franeker en Uytland een bijeenkomst voor alle recreatieve en toeristische ondernemers in Motel de Valk in Franeker.

Het is een aftrap van een toeristisch platform die van deze regio een toeristische bestemming maakt de komende jaren. Een uitvoeringsplan wordt besproken. Met name de wervende dynamiek in Friese toerisme sector en de komst van 2018, met Leeuwarden-Friesland als Europese Culturele Hoofdstad bieden kansen voor de lokale economie en daarmee ook de leefbaarheid.


Download hier de concept Uitvoeringsagenda R&T Noardwest Fryslân 2015-2020Of lees hier de samenvatting:

Investeren in verhalen
Noardwest Fryslân kent bijzonder aantrekkelijke waarden voor recreanten en toeristen, maar moet als gebied in decommunicatie en marketing nog verder worden ontwikkeld als een bestemming. De aantrekkelijkheid is op het eerste gezicht misschien niet zichtbaar, zodat het landschap en de natuur een verhaal nodig heeft.
Bestemming Noardwest is een eeuwenoud open en weids landschap, dat rust geeft en je in verbinding brengt met de natuur en haar streekproducten. De relatie tussen bewoners en de Waddenzee en het terpenland, levert verrassende schatten en spannende verhalen op. Hier ontdek je het persoonlijk en warme contact van Friese gastheren en -vrouwen, het gevoel voor mienskip en de heroïek van de Elfstedentocht.
Met als thema's: Noarderleech, Afsluitdijk, Harlingen, Franeker, Planetarium, Bartlehiem, Bildtse cultuur, de kaatssport, Staten en Stinzen, Weidevogels, Oogstfeesten, Aardappel, Romaanse kerken langs de Waddenkust, terpschatten, Jabikspaad en de Slachtedyk.
De komende jaren ontwikkelt de toeristische sector zich in Fryslân naar een hoger niveau, dankzij politieke ambities,de strategische agenda van Merk Fryslân en Leeuwarden 2018. In Noardwest neemt een stichting, als toeristisch-coöperatief platform, een regierol om het profiel van de regio te promoten. Daarnaast bundelt het de vele (losse) initiatieven, versterkt deze én inspireert ondernemers om samen te werken. Onderling, maar ook met faciliterende overheden. Met als doel: een aantrekkelijke regio voor recreatie en toerisme, betere gastvrijheid, nieuwe bezoekers en daarmee impulsen voor de lokale economie en de leefbaarheid van Noardwest Fryslân.
Toepassen van software en mindware: inspelen op trends en doelgroepen
De afgelopen jaren hebben gemeenten en de provincie succesvol geïnvesteerd in de (toeristische en recreatieve) infrastructuur, met als voorbeelden: nieuwe wandel- en fietspaden en de Noordelijke Elfstedenvaarroute. Deze hardware van het gebied heeft nu software nodig: het verder zichtbaar maken van points of interest, het digitaliseren van het aanbod en het consequent uitventen van een toeristisch gebiedsprofiel. Daarbij is het geven van betekenis aan producten en arrangementen een noodzaak, die past bij de huidige toeristische trends en doelgroepen (mindware). Het coöperatieve platform werkt dit uit, als samenwerking tussen ondernemers, partijen zonder direct winstoogmerk, overheden en onderwijs. Hierbij is waarde-innovatie een kenmerk.
Aanvullen, verrijken en verrassen
Noardwest heeft een achterstand als toeristische regio, maar biedt voldoende antwoorden op behoeftes en trends in de recreatieve sector. Het inzetten van een eigenzinnig gebiedsprofiel moet heersende beelden aanvullen, verrijken en zodoende bezoekers verrassen. Zowel Harlingen, Franeker en Uytland bieden ervaringen en belevenissen voor toeristen,
maar integrale verhalen zijn nodig bezoekers te trekken, als deze al in de provincie zijn, of naar Fryslân willen komen.

.FacebookGoogleplusPinterestTwitter Instagram