Natuurreservaat De Blikken - Sint Jacobiparochie

Op de Noordelijke Elfstedenvaarroute, aan de Blikvaart net boven Wier, vind je een nieuw natuurreservaat: 'De Blikken'. Het waterrijke natuurgebied bestaat uit 80 hectare. Het waterpeil is verhoogd om meer lepelaars en weidevogels te trekken. Zeldzame vissen zoals de bittervoorn komt ook in het natuurgebied voor.

Moerasachtige vogels
Het nieuwe natuurreservaat kon het waterpeil aanzienlijk verhogen, toen er in 2012 een bundeling kwam van water en weilanden. Dit is gunstig voor broedende weidevogels, maar ook voor moerasvogels zoal de roerdomp en rietzanger.

Vispassage
Rond De Blikken zijn eco-duikers en twee vispassages aangebracht. Daarmee zijn vissen ook van harte welkom in het natuurgebied, nu hun paai- en leefgebied is uitgebreid. Vooral bijjzondere vissoorten als de tiendoornige stekelbaars en de bittervoorn profiteren hier van. Ze zijn, net als amfibieën een belangrijke voedselbron voor lepelaars en de grote zilverreiger.

Er is een picknicktafel te vinden, aangeboden door de lokale vogelwacht en de Nederlandse Vogelbescherming. Het natuurgebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.


.FacebookGoogleplusPinterestTwitter Instagram