Noarderleech

Achter de zeedijk bij Marrum bij het Kweldercentrum van It Fryske Gea ligt It Noarderleech (Nederlands: Het Noorderleeg). Een uniek natuurgebied in Nederland, als buffer tussen vruchtbare bouwgrond, zeedijk en Waddenzee. Zomers grazen er verschillende dieren tussen de slenken en zijn er talloze vogels te bewonderen. 's Winters is het Noarderleech een spektakel van de elementen.


Wandelen
Afstanden:
diverse afstanden

Omgeving: kwelderlandschap, dijk, Waddenzee, vogels

Ondergrond: Bijna geheel onverhard


Wereldberoemd door het paardendrama in november 2006. Een in cultuur gebracht landschap waar de zee op tijdens heftige stormen het land de baas is. Tijdens het zomerseizoen is het een podium voor weidevogels, ganzen en grazen er koeien en paarden. It Noarderleech is door de aanwezige elementen nog een ruw stuk Nederlandse natuur.

In het broedseizoen tussen 15 maart en 15 juli is het alleen mogelijk om op de paden te wandelen.

De wandelroutes buiten de dijk zijn aangeduid door informatiepanelen bij het Kweldercentrum en het Butendyksewechy bij Nieuwebildtzijl. Of loop binnen bij het Kweldercentrum.

Meer info:
Kweldercentrum It Fryske Gea bij Marrum

.FacebookGoogleplusPinterestTwitter Instagram