De Terpen

De meeste van de 955 Friese terpen liggen in het Uytland. Het terpenlandschap is van een enorm cultuurhistorische waarde, omdat ze met mensenhanden gemaakt zijn. Je ziet op bijna iedere terp weer een verschillende kerk. Bezoek eens een archeologisch steunpunt vol met kostbare terpvondsten.

FacebookGoogleplusPinterestTwitter Instagram