Atlantikwall Friesland

In de Tweede Wereldoorlog versterkte Nazi Duitsland vanaf 1941 het inmiddels bezette kustgebied van Noorwegen tot aan Zuid-Frankrijk om een geallieerde invasie vanuit zee af te kunnen wenden. Deze immense linie werd de 'Atlantikwall' genoemd. En liep dwars door het Uytland. Nu nog zijn stukjes van de verdedigingsmuur te zien, of zelfs gerestaureerd zoals de bunker bij Koehoal.

Oorlog in het Uytland
Leken burgers in 1940 nog waar weinig van de oorlogte merken, in het Uytland lag dat anders. De Duitse bezetter claimde de Waddenkust en de eilande. Scheepvaartroutes op het Wad werden 'Sperrgebiet' en zwemmen in de zee verboden. In 1941 werd begonnen met de aanleg van bunkers aan de dijk en in het buitendijkse gebied.

Bunker Koehoal
Boven Franeker ligt het buurtschap Koehoal (Nederlands: Koehool), waar de Stelling van Koehoal deel uit maakte van de Atlantikwall. De Stelling bestond uit vier bunkers, drie stenen gebouwen, een grote houten barak, parkeerterreinen, wachtposten, een geschutsplateau voor vier stuks artilleriegeschut aan de zeekant van de zeedijk. Het gehele gebied was afgezet met een prikkeldraadversperring en landmijnen.
Sinds 2011 is een bunker hersteld en een documentatiecentrum geworden.

Toekomst Atlantikwall Friesland
Landschapsbeheer Fryslân wil met de overbljfselen van de Atlantikwall in Friesland het 'omstreden erfgoed' herkenbaarder maken. Voor toeristen kan het toegankelijker en aan de hand van overblijfselen en verhalen de beleefbaarheid van de Atlantikwall in het Waddengebied versterken. Houd dit spannende stuk geschiedenis van het Uytland in de gaten!

Meer info:
Officiële website Bunker Koehoal
Plannen van LBF en de Atlantikwall Friesland
.FacebookGoogleplusPinterestTwitter Instagram