Ouwe Dyk

De Oudebildtdijk (volksmond: Ouwe Dyk) is met 12.100 meter de langste straat van Europa, met 1229 huisnummers! Ooit lag de Middelzee in het Uytland, een binnenzee die tot diep Friesland in lag. In de 13e eeuw werd de Middelzee afgesloten en later rond het jaar 1500 bouwden dijkwerkers de Ouwe Dyk en ontstond Het Bildt zoals we dat nu kennen. Weids met rechte wegen en vaarten, waarbij de horizon slechts wordt onderbroken door de zee- en slaperdijken.

Vreemd taaltje?
Begin 1500 werd de Ouwe Dyk genaakt door allochtone dijk- en slikwerkers, afkomstig uit de omgeving Werkendam en Dordrecht. Hun Dordrechtse streektaal vermengde zich met het Fries en zo ontstond de Bildtse taal. De Bildste dorpen St. Jacobiparochie, St. Annaparochie en Vrouwenparochie heetten eerst ook anders: Wijngaarden, Altoenae en Kijfhoek, naar dorpen op de Zuidhollandse eilanden. Je kunt zeggen dat de Bildste taal onlosmakelijk verbonden is met de Ouwe Dyk!

Kunstenaars
De immer aanwezige horizon, het zonlicht op Het Bildt, de Waddenzee: elementen die geruime tijd kunstenaars trekken. In veel van de huisjes aan de Ouwe Dyk wonen en werken schilders, fotografen en beeldende kunstenaars. Bij sommige ateliers kun je zo naar binnen stappen. Samen vormen de kunstenaars een collectief en is er een jaarlijkse Open Aterlierroute met de naam Slikwerk. De Aerdenplaats in Oude Bildtzijl heeft een expositieruimte waar het hele jaar Bildste kunst hangt, maar waar ook archeologie te zien is uit de tijd van de aanbouw van de Ouwe Dyk.

Meer info:
Overzicht van woorden en gezegde in de Bildste taal
Atelierroute Slikwerk van Kunstkring Uytland
Officiële website van De Aerdenplaats-Oudebildtzijl

.
0FacebookGoogleplusPinterestTwitter Instagram