Blessum


Ooit prijkte er in Thialf tijdens een Wereldkampioenschap schaatsen op een groot spandoek de tekst: "Wit Mart Smeets wol wêr't Blessum leit?" (Weet Mart Smeets wel waar Blessum ligt?). Die kans is zeer klein, omdat de schoonheid ervan bewaart is voor de echte pioniers....

..um?
Het vroeg Middeleeuwse terpdorp Blessum ligt na een 1,5 kilometer lange slingerweg geïsoleerd in het Uytland. Blessum wordt al rond 1250 als Blessingum genoemd. De naam wijst op een combinatie van een familienaam 'Blessing(a)' met 'heem' (erf), dat later 'um' werd. Ook is het mogenlijk dat het eerste deel van de naam 'Blasius' komt, die in de middeleeuwen een populaire heilige was.

Staten en Mariakerk
De geïsoleerde ligging zorgde door de eeuwen heen voor het behoud van aanzien en karakter van het dorp. In vroeger eeuwen stonden hier twee states, Rinia-State en Wissema-State. Monniken stichten rond 1250 op de terp een kerkje (De Mariakerk), opgetrokken uit kloostermoppen. De schuur van de boerderij tegenover de kerk heeft het hoogste dak van alle boerderijen van Friesland.

Gemeenschap
Het bewonersaantal schommelt rond de 100, wat niet wil zeggen dat het een rustige dorpsgemeenschap is. Met een aantal dorpscommissies is er altijd wel wat te doen. In 2008 kreeg Blessum een zorgboerderij. De Mariakerk wordt vaak gebruikt als expositieruimte en voor bijzondere kerkdienstjes. De kerk is overigens ook een prachtige trouwlocatie.

Vogelskijken
Onder Blessum stroomt een oud riviertje 'de Tsjonge'. Rond de Tsjonge is een vogelgebied met een vogelkijkhut, vanuit Hilaard of Deinum via de fietsknooppunten rijd je door Blessum en langs de de vogelkijkhut.

Meer info:
Officiële website van Blessum
Website vogelwacht 'Om de Tsjonge'
.FacebookGoogleplusPinterestTwitter Instagram