De Wiide Mar - Stiens

Natuurreservaat De Wiide Mar aan de Wurgedyk net buiten Stiens is een bijzonder waardevol natuurgebied van Staatsbosbeheer. Het kent 10 hectare aan bloemrijke weilanden en enkele poelen. Staatsbosbeheer is eigenaar en voor bezoekers is er een vogelkijkhut. Het reservaat grenst aan de Noordelijke Elfstedenvaarroute.

De Wiide Mar is in het voorjaar een broedplaats voor weidevogels, waaronder de Grutto.Vanaf de vogelkijkhut heb je een prachtig uitzicht op het broedeiland. Hier kunnen tientallen vogels veilig in een kolonie nestelen. Het gaat om kokmeeuw, kluut, bergeend en andere wadvogels. Ook is het gebied geliefd bij de vele steltlopers en watervogels die er veilig kunnen overnachten tijdens de voor- en najaarstrek. Heel bijzonder zijn de honderden kemphanen en zwarte ruiters in het voorjaar. In de winter is de Wiide Mar een veilige haven voor duizenden smienten. Meer informatie over de vogelsoorten kun je vinden op vogelkijkhut.nl en waarneming.nl

Bij Kinderboerderij Doniastate kun je meer informatie vragen en zijn er soms ook fietsen te krijgen voor een tochtje naa de vogelkijkhut.


.FacebookGoogleplusPinterestTwitter Instagram