Landgoed Martenastate - Koarnjum
Martenastate is een landgoed gelegen in het dorp Koarnjum, fraai gesitueerd op enkele kilometers ten noorden van Leeuwarden. Martenastate omvat een landhuis omgeven door waterpartijen, een wandel/parkbos, een grafheuvel en een natuurkampeerterrein. In ieder seizoen valt er veel te zien én te beleven op Martenastate. Komt u ook langs?


Open:
Adres:
Landgoed Martenastate is het gehele jaar geopend
van zonsopgang tot zonsondergang.
(n.b. de state is bewoond en derhalve niet toegankelijk)

Martenawei 1, 9056 PE Koarnjum
T: 058 – 2572426
E: info@martenastate.nl
W: www.martenastate.nlHistorie
Landgoed Martenastate is een historische plek in Friesland , de geschiedenis gaat heel ver terug. Sedert 1400 was hier bewoning. De laatste bewoner, jonkheer Duco Martena Burmania Vegelin van Claerbergen, droeg de oude state aan het eind van de 19e eeuw over aan de hervormde kerk in Koarnjum. Deze besloot in 1899 het toenmalige Martenastate te slopen vanwege de verpauperde staat waarin het verkeerde. Architect Willem Cornelis de Groot uit Leeuwarden bouwde het huidige slot in neorenaissance stijl, idyllisch gelegen op een eiland in de parkvijver. Er zijn tal van historische punten te ontdekken. Een fraai voorbeeld is de toegangspoort uit 1620. De oude grafheuvel is een van de weinige intact gebleven familiebegraafplaatsen in de provincie.


Natuurwaarden
Het park op Martenastate heeft een aantal karakteristieke lanen, met ten dele zeer oude bomen. U vindt er o.a. eeuwenoude beukenbomen, imposante kastanjebomen, esdoorns en lindes. De structuur en de waarden van het park hebben hun oorsprong in de 16e eeuw. De geometrisch rechte lanen en vijverpartijen stammen uit deze periode. In de 19e eeuw doet de romantische landschapsstijl zijn intrede in de tuinkunst.

Stinzenflora: fascinerende bloemenpracht
Het park is een van de rijkste vindplaatsen van stinzenflora in Friesland. Vroeg in het voorjaar vormt zich hier een tapijt van duizenden bol- en knolgewassen. In totaal worden er op Martenastate maar liefst 12 soorten stinzenplanten aangetroffen waaronder Daslook, Gevlekte aronskelk, Bostulp, Bonte crocus, Holwortel, Adderwortel en Haarlems klokkenspel. Voor bloeitijden en overige vindplaatsen zie www.stinze-stiens.nl/stinzenflora-monitorNatuurkampeerterrein Martenastate Koarnjum
Adres: De Wier, 9056 PM Koarnjum T: 058-2572426 of 058-2572170
E: info@martenastate.nl W: www.martenastate.nl
Zie voor aanvullende informatie op deze website van www.uytland.nl op overnachten > campings

.
0FacebookGoogleplusPinterestTwitter Instagram