Weidevogels

Het voorjaar van Friesland is een feestje voor de vogelliefhebbers: de weidevogels komen terug! In het Uytland broeden ze volop en is het goed mogelijk om vanuit een vogelkijkhut de eerste kuikentjes te zien.

Noordwest Friesland heeft een landschap van oude kwelders en zeeslenken. Dat zie je nog aan de uitgestrekte graslanden met waterrijke vaarten en sloten. Hier vind je de door Friezen zo geliefde weidevogels, als de grutto, steltlopers, de kievit, scholekster, tureluur, wulp, kemphaan en watersnip.Zelf vogelsspotten?
Vogelkijkhut Puoldyk bij Dronryp
Vogelkijkhut Hegewiersterfjild bij Harlingen
Vogelkijkhut Skrok bij Easterein
Vogelkijkhut Skrins bij Hinnaard/ Britswerd
Vogelkijkhut Strânljip bij Blessum/ Hilaard
Vogelkijkhut De Blikken bij Berltsum
Vogelkijkhut De Wiide Mar bij Stiens/ Bartlehiem
Vogelkijkhut Timertsmar bij Eagum

In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa, een van de programmaonderdelen is 'King of the Meadows' (Koning van het Weiland). Lees meer over dit inspirerende verhaal.


.
0FacebookGoogleplusPinterestTwitter Instagram