Froubuurtstermolen

Na jaren van voorbereiding werd in juni 2007 gestart met de restauratie van de Froubuurtstermolen in Vrouwenparochie. Nu bijna anderhalf jaar later zijn de werkzaamheden bijna voltooid. Molenaar Jan Braaksma neemt ons mee de molen in en leidt ons rond.

‘Het kon echt niet meer’, aldus molenaar Jan Braaksma. ‘We konden onze gasten geen veilige omgeving meer bieden’, noemt hij als belangrijkste reden van de grootscheepse renovatie van de molen. ‘Gasten kijken bijvoorbeeld graag even op de ‘stelling’, de balustrade op vijf meter hoogte rond de molen. De vloerdelen waren er zo slecht aan toe dat we, om ongelukken te voorkomen, hem hebben moeten sluiten.’ Van het een komt het ander. Na uitgebreide inventarisatie werd besloten met hulp van molenmakersbedrijf Hiemstra uit Tzummarum om de hele molen grondig aan te pakken.

Op de begane grond wijst hij als eerste op de nieuw aangebrachte sprinklerinstallatie. ‘Op advies van Monumentenzorg. Wij waren bang dat deze ingreep nogal wat invloed zou hebben op het karakter van de molen. Maar het verantwoordelijke bedrijf heeft deze installatie zo geplaatst dat deze nauwelijks opvalt, een knap stukje werk!’.
Op de eerste zolder laat Jan de nieuwe molenstenen zien. ‘In de molen lagen twee ‘koppels’ maalstenen, in de jaren vijftig aangebracht om veevoer te malen. Niet echt van goede kwaliteit dus. Op één koppel maalden we, het andere stond al jaren stil. Het koppel wat niet meer in gebruik was is nu vervangen door een nieuw koppel echt goede maalstenen. Hier zijn we echt blij mee, je wilt toch het beste’.
We gaan naar buiten, op de ‘stelling’. Deze is helemaal nieuw. Ook kunnen wij hier van dichtbij bekijken wat aan de buitenkant van de molen het meest opvalt na de restauratie. De molen is voorzien van een geheel nieuwe rietlaag. Ook dit was hard nodig volgens Jan Braaksma. ‘We hadden al lekken in de molen en water in een molen is funest. Ook niet verwonderlijk als je weet dat de oudste rietlagen die we hebben aangetroffen waarschijnlijk al een eeuw geleden aangebracht zijn.
Na al deze werkzaamheden is de molen van boven naar beneden helemaal op nieuw in de verf gezet, is er rondom de molen nieuw grint gestort en is het toegangspad opnieuw bestraat. Dit voor een groot deel door vrijwilligers gedaan.

Nu, januari 2009, zijn Jan Braaksma en collega-molenaar Uulke Haitsma bezig met de laatste klusjes. Het streven is de molen medio mei te heropenen. Vanaf dan is ook weer de bekende Froubuurtster struufmeel te verkrijgen. Maar ook nu al is de molen gewoon te bezichtigen. Op zaterdagmiddag is de molen altijd geopend vanaf 13.30 uur en op andere tijden op afspraak, 0518 401654.

.
0FacebookGoogleplusPinterestTwitter Instagram