Poptaslot-Marsum

Parel onder de Friese Staten en Stinzen is het Poptaslot (of Heringastate) uit omstreeks 1500. Het kasteeltje in Marsum is gesticht door de adelijke familie Heringa. In 1603 komt de State in bezit van het geslacht van Eysinga. Erfgenamen verkopen het huis in 1687 aan advocaat Henricus Popta uit Leeuwarden.

Het complete erfgoed met inrichting en meubilair uit de 17e en 18e eeuw, tuinen, singels en Vrouwengasthuis, is bewaard gebleven. Expositie antiek tuingereedschap op de eerste zolder van het poortgebouw.

Het slot is alleen met gids te bezichtigen.

Open: juli en augustus, maandag t/m zaterdag 11:00-16:00 (ieder uur een rondleiding)
april t/m juni en sept. t/m okt.: ma t/m za op afspraak

toegankelijk met terras op het binnenplein.


Slotleane 1 - 9034 HM Marsum - 058 2541231 - www.poptaslot.nl

.
0FacebookGoogleplusPinterestTwitter Instagram